Om Knotgården

 

Knotgården beboddes under många år av Lind Anders Eriksson, känd som Knot-Anders och hans syskon. Knot-Anders blev vida känd för sina fina träarbeten. Mestadels tillverkade han stolar, bord, skålar och slevar tillverkade av knotor (utväxter på träd). Knot-Anders var vida känd för sitt hantverk och brev kom från hela världen med adress: Knot-Anders, Sverige.

 

1967 började handikappade från Leksand, Rättvik, Insjön och Siljansnäs träffas på gården och den 3 Juni 1967 beslutade man att bilda föreningen DHR Nedansiljan. En aktiv rörelse satt igång och som mest bestod den av 300 medlemmar. Gåvor samlades in och drömmen om en egen gård blev till verklighet 1975. Gården fick namnet Knotgården efter förre ägaren Knot-Anders.

 

1984 bildade DHR Nedansiljan en stiftelse, Stiftelsen för Knotgårdens Rehab Center, för att förvalta fastigheten och donationer. Stiftelsens medel används i första hand för att främja handikappade i Leksand och Rättviks kommuner i den mån de inte behövs för förvaltning av fastigheten.

 

DHR Nedansiljan har bedrivit verksamhet på gården i form av möten, uthyrning och aktiviteter av olika slag under nästan 30 år. Från och med den 1 maj 2005 har DHR Nedansiljan överlämnat ansvaret för att driva gården och dess aktiviteter till Stiftelsen för Knotgårdens Rehab Center.

 

Vi välkomnar både gamla och nya gäster till Knotgården.

 

Stiftelsen för Knotgårdens Rehab Center

 

 

 

 

För Boking kontakta Knotgården

Telefon 0247-60376

Email mail@knotgarden.se

 

 

Knotgården | Bodlindor Bodlindorsv. 7 | 793 90 LEKSAND | +46 (0)247-60376 | mail@knotgarden.se

Knotgården 2016 © Copyright